Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad
MENU

Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare – forma actualizata