MENU

Ordinul 700_2014 privind aprobarea regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara