Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad

Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si institutiile subordonate