MENU

Comunicat Important
11.03.2020
Click Aici
Programul Național de
Cadastru și Carte Funciară
Detalii
Extras de Carte Funciară
pentru informare (on-line)
Click Aici

Comunicat Important
11.03.2020
Click Aici
Programul Național de
Cadastru și Carte Funciară
Detalii
Extras de Carte Funciară
pentru informare (on-line)
Click Aici

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ARAD

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară are ca obiectiv înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Detalii…

JUDEȚUL ARAD - ORGANIZARE

Anunțuri, comunicate de presă, autorizați, documente, formulare, informații de interes public

Detalii…

JUDEȚUL ARAD - ORGANIZARE

OCPI Arad – Regulamentul de funcționare, și organigrama instituției

Detalii…

CONECT

Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență

conect.gov.ro