MENU

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ARAD

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară are ca obiectiv înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Detalii…

JUDEȚUL ARAD - ORGANIZARE

OCPI Arad – Regulamentul de funcționare, și organigrama instituției

Detalii…

CONECT

Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență

conect.gov.ro