Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad
MENU

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ARAD

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară are ca obiectiv înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Detalii…

INFORMAȚII UTILE

Anunțuri, comunicate de presă, autorizați, documente, formulare, informații de interes public

Detalii…

JUDEȚUL ARAD - ORGANIZARE

OCPI Arad – Regulamentul de funcționare, și organigrama instituției

Detalii…