Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad
MENU

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2020