MENU

Formulare tipizate pentru cereri

Cerere consultare documente din arhiva
Cerere consultare mapa cu inscrisuri

Cerere de inscriere

Cerere eliberare copii din arhiva

Cerere pt eliberare extras de carte funciara

Cerere pt identificare nr CF. nr cadastral, nr topografic dupa proprietar

Cerere pt inscriere imobil dupa datele de identificare
Declaratie unificare conversie CF