MENU

Formulare tipizate pentru cereri

Formular de avertizare in interes public
Cerere de inscriere

Cerere eliberare copii dupa documentele aflate in arhiva biroului teritorial

Cerere eliberare extras de carte funciara pentru informare

Cerere identificare nr de carte funciara/nr cadastral topografic imobil dupa nume/denumire proprietar

Cerere inscriere imobil in evidentele de cadastru si carte funciara dupa datele de identificare ale acestuia

Cerere pentru eliberare extras din plan cadastral
Cerere anulare numar cadastral