MENU

DECLARATIA PRESEDINTELUI – DIRECTOR GENERAL AL AGENTIEI NATIONALE DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA , PRIVIND POLITICA REFERITORARE LA CALITATE