Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad

DECLARATIA PRESEDINTELUI – DIRECTOR GENERAL AL AGENTIEI NATIONALE DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA , PRIVIND POLITICA REFERITORARE LA CALITATE