MENU

Despre OCPI Arad

Despre OCPI Arad

Organizarea

Conducerea OCPI Arad

Ordinul nr. 1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora

Director:    Tatiana CLEPE

Șef Birou juridic resurse umane secretariat și petiții: Elena AVRAM

Șef Birou economic: Gabriela Mirabela BIBE

Șef serviciu cadastru: Andreea Mariș

Șef serviciu publicitate imobiliară: Savin BATINAȘ

Șef birou înregistrare sistematică: Gheorghe Madalin Sandru

Șef birou avize și recepții: Marta Costan

Șef birou/registrator coordonator BCPI Arad – Halmagean Bugariu Anca Ionela

Șef birou/registrator coordonator  BCPI Gurahonț – Ranoiu Titiana Florica

Organigrama OCPI Arad