MENU

Despre OCPI Arad

Despre OCPI Arad

Organizarea

Conducerea OCPI Arad

Director:    Tatiana CLEPE

Șef Birou juridic resurse umane secretariat și petiții: Elena AVRAM

Șef Birou economic: Gabriela Mirabela BIBE

Șef serviciu cadastru: Marta COSTAN

Șef serviciu publicitate imobiliară: Savin BATINAȘ

Șef birou înregistrare sistematică: Andreea MARIȘ

Șef birou/registrator coordonator BCPI Arad – Halmagean Bugariu Anca Ionela

Șef birou/registrator coordonator  BCPI Gurahonț – Ranoiu Titiana Florica

Organigrama OCPI Arad