Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad
MENU

DECLARAȚIA DE ADERARE la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA 2016-2020