MENU

Declaratii de avere pentru anul 2018 pt membrii aflati in echipa de proiect din cadrul OCPI Arad, in cadrul Proiectului ”Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatilor in zonele rurale din Romania, COD SMIS 120063, finantat prin POR 2014-2020”