MENU

Declaratii de avere pt anul 2020 pentru membrii echipei proiectului ”Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a prorprietatilor in zonele rurale din Romania”, cod SMIS 120063