MENU

Declaratii de avere anul 2021 pentru membrii echipei proiectului ” Cresterea gradului de acoperirie si incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatilor rurale din Romania”, cod SMIS 120063