MENU

Declaratii de interese anul 2023 pentru membrii echipei proiectului ”Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatilor rurale din Romania” cod SMIS 120063