Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad
MENU

Declaratii de interese pentru anul 2018 pt membrii aflati in echipa de proiect din cadrul OCPI Arad, in cadrul Proiectului ”Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatilor in zonele rurale din Romania, COD SMIS 120063, finantat prin POR 2014-2020”