Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad
MENU

Raport privind respectarea de către personalul OCPI Arad a prevederilor Codului de etică și integritate, pe anul 2019