Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad

Stadiu Finanțare I – 2016 – 2017