Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad

Stadiu Finanțare III – 2017 – 2019