MENU

Transparență decizională

Transparenta decizionala – ANCPI


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultarii publice proiectul de Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si publicitate Imobiliară pentru modificarea ODG nr. 1445/2016. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format editabil la adresa de e-mail [email protected] in perioada 06.04.2018 – 16.04.2018.

Ordin: Save (60 Kb)
Referat de aprobare: Save (226 Kb)

Data afisare: 05.04.2018


Agenția Natională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin al directorului general al ANCPI privind încetarea aplicabilității Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1062/2016. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format editabil la adresa de e-mail [email protected] in perioada 29.03.2018 – 08.04.2018.

Ordin: Save (60 Kb)
Referat de aprobare: Save (226 Kb)

Data afisare: 28.03.2018


Agenția Natională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ – teritoriale. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word la adresa de e-mail [email protected] in perioada 15.03.2018 – 25.03.2018.

Ordin: Save (60 Kb)
Referat de aprobare: Save (226 Kb)

Data afisare: 14.03.2018


Agenția Natională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin al directorului general al ANCPI privind modificarea și completarea Procedurii si modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word la adresa de e-mail [email protected] in perioada 13.03.2018 – 23.03.2018.

Ordin: Save (60 Kb)
Referat de aprobare: Save (226 Kb)

Data afisare: 12.03.2018


Agenția Natională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin al directorului general al ANCPI privind completarea Normelor de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie, aprobate prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 1016/2016. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word la adresa de e-mail [email protected] in perioada 22.02.2018 – 01.03.2018.

Ordin: Save (60 Kb)
Referat de aprobare: Save (226 Kb)
Anexe ordin: Save (7.0 Mb)

Data afisare: 21.02.2018


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin al directorului general al ANCPI pentru aprobarea costului serviciilor de copiere a informațiilor de interes public, la nivelul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word la adresa de e-mail [email protected] in perioada 16.02.2018 – 27.02.2018.

Ordin: Save (72 Kb)
Referat de aprobare: Save (160 Kb)

Data afisare: 05.02.2018


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin al directorului general al ANCPI privind aprobarea Specificațiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte funciară, realizate la nivel de unitate administrativ-teritorială. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word la adresa de e-mail [email protected] in perioada 12.02.2018 – 21.02.2018.

Ordin: Save (72 Kb)
Referat de aprobare: Save (160 Kb)

Data afisare: 01.02.2018


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin privind completarea art. 7 și art. 13 din Anexa nr. 4 la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, a Centrului Național de Cartografie, precum și a regulamentelor de organizare și funcționare ale acestora. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word la adresa de e-mail [email protected] in perioada 18 – 28 ianuarie 2018.

Ordin: Save (72 Kb)
Referat de aprobare: Save (160 Kb)

Data afisare: 17.01.2018


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word la adresa de e-mail [email protected] in perioada 22 decembrie 2017 – 05 ianuarie 2018.

Ordin: Save (72 Kb)
Referat de aprobare: Save (160 Kb)

Data afisare: 22.12.2017


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune consultarii publice proiectul de Ordin al directorului general al ANCPI privind modificarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioare. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word la adresa de e-mail [email protected] in perioada 07 – 18 decembrie 2017.

Ordin: Save (72 Kb)
Referat de aprobare: Save (160 Kb)

Data afisare: 07.12.2017


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune consultarii publice proiectul de Ordin al directorului general al ANCPI privind modificarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word la adresa de e-mail [email protected] in perioada 28 octombrie – 07 noiembrie 2017.

Ordin: Save (18 Kb)
Referat de aprobare: Save (113 Kb)

Data afisare: 27.10.2017


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune consultarii publice proiectul de Ordin al directorului general al ANCPI pentru aprobarea Normelor Tehnice pentru realizarea seturilor de date spațiale privind rețelele de utilități publice. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word doamnei Andreea CRASNOPOLSCHI la adresele de e-mail [email protected] și [email protected] in perioada 17 – 27 octombrie 2017.

Ordin: Save (18 Kb)
Referat de aprobare: Save (113 Kb)
Norme tehnice Save (2,5 Mb)

Data afisare: 16.10.2017


 

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune consultarii publice proiectul de Ordin al directorului general al ANCPI privind aprobarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail [email protected] și [email protected] in perioada 22 septembrie – 5 octombrie 2017.

Ordin: Save (322 Kb)
Referat de aprobare: Save (100 Kb)
Anexa Ordin Save (856 Kb)

Data afisare: 21.09.2017


Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune consultarii publice proiectul de Ordin al directorului general al ANCPI privind modificarea  Procedurii și modalitãții de alocare a sumelor, precum si raportarea de cãtre beneficiari a stadiului de executie a lucrãrilor pentru lucrãrile de înregistrare sistematicã initiate de unitatile administrativ-teritoriale, aprobatã prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliarã nr. 819/2016, cu modificãrile și completãrile ulterioare. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail [email protected] și [email protected] in perioada 6 septembrie – 16 septembrie 2017.

 

Ordin: Save (322 Kb)
Referat de aprobare: Save (100 Kb)

 

Data afisare: 05.09.2017

 


 

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune consultãrii publice proiectul de Ordin al directorului general al ANCPI privind modificarea „Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale”, aprobate prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 448/2017. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail [email protected] și [email protected] in perioada 16 august – 25 august 2017.

 

Ordin: Save (322 Kb)
Referat de aprobare: Save (100 Kb)

 

Data afisare: 11.08.2017

 


 

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune consultãrii publice proiectul de modificare a Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciarã, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliarã nr. 700/2014, cu modificãrile și completãrile ulterioare . Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail [email protected] și [email protected] in perioada 30 iunie – 10 iulie 2017.

 

Ordin: Save (322 Kb)
Referat de aprobare: Save (100 Kb)

 

Data afisare: 30.06.2017

 


 

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate, precum și a termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea acestora. Repunerea documentului în dezbatere publicã este necesarã deoarece în perioada 19-29 mai 2017 au fost primite numeroase propuneri, sugestii și opinii care aduc modificãri substanțiale proiectului de ordin. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail [email protected] și [email protected] in perioada 23 iunie – 3 iulie 2017.

 

Ordin: Save (45 Kb)
Referat de aprobare: Save (124 Kb)
Anexa proiect Save (20 Kb)

 

Data afisare: 23.06.2017

 


 

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate, precum și a termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea acestora. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail [email protected] și  [email protected] in perioada 19- 29 mai 2017.

 

Ordin: Save (38 Kb)
Referat de aprobare: Save (152 Kb)
Anexa proiect Save (18 Kb)

 

Data afisare: 18.05.2017

 


 

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin al directorului general al ANCPI privind modificarea şi completarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, finanţate de ANCPI, aprobate prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 979/2016. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail [email protected] și [email protected] in perioada 01- 16 aprilie 2017.

 

Ordin: Save (93 Kb)
Referat de aprobare: Save (83 Kb)

 

Data afisare: 31.03.2017

 


 

ANCPI supune consultării publice proiectul de Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru și Publicitate Imobiliara privind modificarea si completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail [email protected]și [email protected] in perioada 25 martie – 04 aprilie 2017

 

Ordin: Save (26 Kb)
Referat de aprobare: Save (83 Kb)

 

Data afisare: 24.03.2017

 


 

ANCPI supune consultării publice proiectul de Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru și Publicitate Imobiliara pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail [email protected] și [email protected] in perioada 13-24 martie 2017.

 

Ordin: Save (18 Kb)
Referat de aprobare: Save (172 Kb)
Norme Tehnice Save (140 Kb)

 

Data afisare: 01.03.2017

 


ANCPI supune consultării publice proiectul de Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru și Publicitate Imobiliara privind modificarea si completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail [email protected] și [email protected]. in perioada 15.02.2017-24.02.2017.

Ordin: Save (36 Kb)
Referat de aprobare: Save (83 Kb)

Data afisare: 10.02.2017


ANCPI supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara privind modificarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare. Propunerile si observatiile vor fi trimise doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail [email protected] și [email protected] până la data de 12.02.2017

Ordin: Save (151 Kb)
Referat de aprobare: Save (109 Kb)

Data afisare: 01.02.2017


ANCPI supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea și recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice care realizează și verifică lucrări de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei și cartografiei. Propunerile și observațiile vor fi trimise doamnei Mădălina Iancu la adresele de e-mail [email protected] și [email protected] până la data de 04.03.2017

Ordin: Save (245 Kb)
Regulament autorizare: Save (228 Kb)
Referat de aprobare: Save (142 Kb)

Data afisare: 20.01.2017


ANCPI supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara privind modificarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare. Propunerile si observatiile vor fi trimise doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail [email protected] si [email protected] pana la data de 06.12.2016.

Ordin: Save (62 Kb)
Referat de aprobare: Save (135 Kb)

Data afisare: 25.11.2016


ANCPI supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara privind modificarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare. Propunerile si observatiile vor fi trimise doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail [email protected] si [email protected] pana la data de 25.11.2016

Ordin: Save (215 Kb)
Referat de aprobare: Save (121 Kb)

Data afisare: 14.11.2016


ANCPI supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară privind modificarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010, cu modificările și completările ulterioare. Propunerile și observațiile vor fi trimise doamnei Mădălina Iancu la adresele de e-mail [email protected] și [email protected]până la data de 21.10.2016.

Ordin: Save (215 Kb)
Referat de aprobare: Save (121 Kb)

Data afisare: 11.10.2016


ANCPI supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara privind modificarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare. Propunerile si observatiile vor fi trimise doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail [email protected] si [email protected] pana la data de 10.10.2016.

Ordin: Save (87 Kb)
Referat de aprobare: Save (110 Kb)

Data afisare: 29.09.2016


ANCPI supune dezbaterii publice proiectul de ORDIN al directorului general al ANCPI pentru aprobarea  Protocolului de colaborare  privind procedura eliberării şi a plăţii onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a certificatelor de legatar și a certificatelor de vacanță succesorală, în derularea Programului naţional de cadastru şi carte funciară. Propunerile si observatiile vor fi trimise doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail [email protected] si [email protected] pana la data de 06.09.2016.

Protocol: Save (178 Kb)
Ordin: Save (87 Kb)
Referat de aprobare: Save (110 Kb)

Data afisare: 26.08.2016


ANCPI supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara privind stabilirea modelului-cadru al protocolului de colaborare între Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile administrativ teritoriale pentru furnizarea de date din cartea funciară, precum și din registrul cadastral de publicitate imobiliară și din registrul agricol, în regim de reciprocitate și cu titlu gratuit, în vederea armonizării acestora. Propunerile si observatiile vor fi trimise doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail [email protected] si [email protected] pana la data de 22.08.2016.

Anexa: Save (103 Kb)
Ordin: Save (82 Kb)
Referat de aprobare: Save (110 Kb)

Data afisare: 11.08.2016


ANCPI supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara privind aprobarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, finanțate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 35/28.06.2016  . Propunerile si observatiile vor fi trimise doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail [email protected] si [email protected] pana la data de 02.08.2016.

Ordin privind aprobarea Specificatiilor tehnice sectoarelor cadastrale: Save (78 Kb)
Specificatii tehnice sectoare cadastrale: Save (576 Kb)
Referat de aprobare: Save (106 Kb)

Data afisare: 22.07.2016

 


ANCPI supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, a Centrului National de Cartografie, precum si a regulamentelor de organizare si functionare ale acestora. Propunerile si observatiile vor fi trimise doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail [email protected] si [email protected] pana la data de 02.08.2016.

Ordin privind aprobarea organigramei OCPI si CNC: Save (84 Kb)
Organigrama CNC: Save (98 Kb)
Organigrama oficii: Save (106 Kb)
Referat de aprobare: Save (314 Kb)
ROF CNC: Save (360 Kb)
ROF oficii: Save (404 Kb)

Data afisare: 22.07.2016

 


Proiect de Ordin privind aprobarea procedurii și a modalității de alocare a sumelor precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ – teritoriale 
ANCPI supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al directorului general al Agentiei de Cadastru si Publicitate Imobiliara privind privind aprobarea procedurii și a modalității de alocare a sumelor precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ – teritoriale
Propunerile si observatiile vor fi trimise doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail [email protected] si  [email protected] pana la data de 24.07.2016.

Ordin procedura alocare: Save (32 Kb)
Anexa 1, 3, 6: Save (47 Kb)
Anexa 2: Save (32 Kb)
Anexa 4, 5: Save (13 Kb)
Procedura alocare sume: Save (17 Kb)
Referat aprobare ordin: Save (9 Kb)

Data afisare: 14.07.2016

 


Proiect de Ordin privind modificarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara numarul 107/2010.

 

ANCPI supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al directorului general al Agentiei de Cadastru si Publicitate Imobiliara privind modificarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei. Propunerile si observatiile vor fi trimise doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail [email protected] si [email protected] pana la data de 21.07.2016.

 

Proiect de Ordin privind modificarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei.

 

Referat de aprobare privind emiterea ordinului privind modificarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei.

 

Data afisare: 11.07.2016

 


Proiect de Ordin privind modificarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara, aprobate prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate lmobiliara nr. 533/2016

 

ANCPI supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al directorului general al Agentiei de Cadastru si Publicitate Imobiliara privind modificarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara. Propunerile si observatiile vor fi trimise doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail [email protected] si [email protected] pana la data de 10.07.2016.

 

Proiect de Ordin privind modificarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara

 

Referat de aprobare privind emiterea ordinului privind modificarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara

 

Data afisare: 30.06.2016

 


 

Proiect de ordin privind aprobarea Normelor de timp pentru operatiunile necesare realizarii lucrarilor de specialitate in cadrul Centrului National de Cartografie

 

ANCPI supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al directorului general al Agentiei de Cadastru si Publicitate Imobiliara privind aprobarea Normelor de timp pentru operatiunile necesare realizarii lucrarilor de specialitate in cadrul Centrului National de Cartografie. Propunerile si observatiile vor fi trimise doamnei Madalina Iancu la adresele de e-mail [email protected] si [email protected] pina la data de 28.05.2016.

 

Proiect de Ordin privind aprobarea Normelor de timp pentru operațiunile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Național de Cartografie

 

Referat de aprobare privind emiterea ordinului pentru aprobarea Normelor de timp pentru operațiile necesare realizării lucrărilor și prestării serviciilor de specialitate în cadrul CNC

 

Norme de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie

 

Data afisare: 18.05.2016

 


 

Proiect de Ordin privind aprobarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara.

 

ANCPI supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara privind aprobarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara. Propunerile si observatiile vor fi trimise doamnei Madalina Florina IANCU la adresele de e-mail [email protected] si [email protected] pana la data de 01.04.2016.

 

Proiect de Ordin privind aprobarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara.

 

Referat aprobare a emiterii ordinului privind aprobarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara. 

 

Anexa Ordin 

 

Data afisare: 21.03.2016

 


 

Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului nr. 1738/2015

 

Ordin privind aprobarea termenelor pentru soluţionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate. Publicat astazi 14.01.2016. Propunerile si observațiile vor fi transmise pana la data de 25.01.2016 pe adresa de e-mail: [email protected]

 

Proiect modificare Ordin 1783/2015

 

Referat aprobare modificare Ordin nr. 1738

 


 

Proiect de modificare Ordin Director General 700/2014

 

Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare

 

 

 

Proiect modificare ODG 700/2014

 

Tabel comparativ

 


 

Ordin al Directorului general pentru modificarea Ordinului 890/2015 

 

Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare si funtionare si a organigramei oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, precum si a Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Centrului National de Cartografie. 

 

Propunerile si observatiile vor fi transmise pe adresa de e-mail  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pana la data de 23.10.2015.

 

Proiect Rof Oficii: Save (40 Kb)
Anexa 2a: Save (52 Kb)
Anexa 2b: Save (36 Kb)
Anexa 2c: Save (52 Kb)
Anexa 4: Save (36 Kb)