MENU

Anunț modificare Ordin 700/2014

09 iun.
2015

 Începând cu data publicării în Monitorul Oficial nr. 738bis din 14 septembrie 2017 Regulamentul – Avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. nr. 700/2014 se modifică prin Ordinul nr. 1171/2017.

În consecință, vă rugăm ca la întocmirea lucrărilor de specialitate (documentații cadastrale, recepții tehnice) să aveți în vedere acest lucru, inclusiv prin folosirea anexelor modificate.